Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sense marketing & more BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u een relatie van ons bent, gebruik maakt van de diensten van Sense marketing & more en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sense marketing & more verstrekt.

Sense marketing & more kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw bedrijfsnaam
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer(s)
- Uw e-mailadres

WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Sense marketing & more verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Sense marketing & more uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit marketing dienstverlening.

HOE LANG SENSE MARKETING & MORE GEGEVENS BEWAART

Sense marketing & more bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen actieve relatie of samenwerking met u is of een overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Sense marketing & more verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GOOGLE ANALYTICS

Sense marketing & more maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Sense marketing & more bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website https://www.sensemarketing.nl gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Sense marketing & more te kunnen verstrekken en informatie over de effectiviteit van eigen campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sense marketing & more heeft hier geen invloed op.

Sense marketing & more heeft Google geen toestemming gegeven om via Sense marketing & more verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sensemarketing.nl. Sense marketing & more zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Sense marketing & more neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sense marketing & more maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sense marketing & more verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sense marketing & more op via info@sensemarketing.nl.
https://www.sensemarketing.nl is de website van Sense marketing & more.

Sense marketing & more BV is als volgt te bereiken:
Pijlerdam 35
4303 AJ Zierikzee
KvK 24382107
+31(0)6 24801322
I www.sensemarketing.nl
E info@sensemarketing.nl